Kable wysokich napięć

Przesył energii elektrycznej w sieciach wysokiego (WN: Un 36 – 150 kV) oraz ekstra wysokiego napięcia (EWN: 220-420 kV) stanowił zawsze największe wyzwanie, wymagające zastosowania najbardziej zaawansowanych technologiczne rozwiązań. Ze względu na swój charakter i znaczenie dla gospodarki, na sieci przesyłowe WN oraz EWN nałożone są szczególnie restrykcyjne wymagania odnośnie bezawaryjnej i ekonomicznej pracy.

Wymogi te są i były motorem zmian w technologii produkcji kabli, wyznaczając nowe trendy i standardy na rynku. Przełomem stało się zastosowanie polietylenu sieciowanego (XLPE) jako izolacji kabla. Materiał ten dzięki swoim właściwościom umożliwił produkcje niezawodnych, łatwych w montażu kabli o bardzo niskim współczynniku strat dla systemów wysokich i ekstra wysokich napięć.

Zastosowanie połączenia obiektu poprzez system kablowy umożliwia:

  • uniknięcie ingerencji w zastaną infrastrukturę (system kablowy w stopniu minimalnym blokuje teren pod dalsze inwestycje)
  • wysoki stopień niezawodności i bezpieczeństwa
  • bezobsługową pracę
  • minimalną ingerencję w środowisko naturalne (niska wartość pola magnetycznego w pobliżu toru kablowego)
  • uniknięcie negatywnego wpływu na krajobraz

Systemy kablowe znajdują zastosowanie przy podłączeniu obiektów o szczególnym znaczeniu ekonomicznym, gdzie priorytetem jest zapewnienie ciągłości przesyłu energii a także dla obszarów o wysokich walorach krajobrazowych.