Kable Telekomunikacyjne Miedziane

Ze względu na budowę i zastosowanie, miedziane kable telekomunikacyjne można podzielić na:

  • miejscowe,
  • stacyjne,
  • komputerowe,
  • szerokopasmowe,
  • wykonywane wg norm DIN/VDE,
  • specjalnego zastosowania

Ogólne parametry miedzianych kabli telekomunikacyjnych miejscowych (parowych i czwórkowych) oraz stacyjnych przedstawiają poniższe tabele:

Kable czwórkowe

Parametry elektryczne w temperaturze 20 °C Jednostka Średnica znamionowa żył miedzianych
0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm
Rezystancja pętli żył pary (max) Ω/km 300 191,8 133,2 73,6
Asymetria rezystancji żył w parach (max) % 2
Rezystancja izolacji każdej żyły (min) MΩxkm 1500 1500 1500 1500
Pojemność skuteczna par (śr./max) nF/km 50/55 50/55 50/55 50/55
Asymetria pojemności między torami macierzystymi w czwórce k1 (max) pF/km 854 854 854 512
Asymetria pojemności między torami macierzystymi sąsiednich czwórek k9-k12 (max) pF/km 256 256 256 170
Asymetria pojemności torów macierzystych czwórek względem ziemi e1, e2 (max) pF/km 1707
Odporność izolacji polietylenowej piankowej żył na napięcie probiercze w ciągu 1 min.żyły/żyły

żyła/ zapora przeciwwilgociowa

V

500~; 750-
1400~; 2100

500~; 750-
1400~; 2100

500~; 750-
1400~; 2100

Odporność izolacji polietylenowej jednolitej żył na napięcie probiercze w ciągu 1 min.żyły/żyły

żyły/zapora przeciwwilgociowa

V

700~; 1000-
2000~; 3000

700~; 1000-
2000~; 3000

Odporność na napięcie probiercze powłoki polietylenowej kV 8~; 12- 8~; 12- 8~; 12- 8~; 12-

Każdy kabel posiada: wytłoczone na powłoce oznaczenie długości, oznaczenie kabla, nazwę wytwórni oraz rok produkcji, lub – cechowanie za pomocą turkusowej nitki rozpoznawczej, umieszczonej pod zaporą przeciwwilgociową lub izolacją ośrodka. Za zgodą stron mogą być dostarczone kable o innych długościach fabrykacyjnych, jak również mogą być wykonane kable o innej liczbie czwórek i innym ich układzie w kablu, jednak o długości nie mniejszej niż 100m, mogą być dostarczone w ilości nie przekraczajàcej: 10% – w przypadku kabli o liczbie czwórek nie przekraczającej 100, lub 5% – w przypadku kabli, łącznej długości odcinków fabrykacyjnych partii w dostawie.

Kable parowe

Parametry elektryczne w temperaturze 20 °C Jednostka Średnica znamionowa żył miedzianych
0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm
Rezystancja pętli żył pary (max) Ω/km 191,8 133,2 73,6
Rezystancja izolacji każdej żyły (min) MΩxkm 1500 1500 1500
Pojemność skuteczna par (śr./max) nF/km 50/55 50/55 50/55
Asymetria pojemności między punktami k1 (max) pF/km 854 854 512
Odporność izolacji polietylenowej piankowej żył na napięcie probiercze w ciągu 1 min.żyły/żyły

żyła/ zapora przeciwwilgociowa

V

500~; 750-
1400~; 2100

500~; 750-
1400~; 2100

Odporność izolacji polietylenowej jednolitej żył na napięcie probiercze w ciągu 1 min.żyły/żyły

żyły/zapora przeciwwilgociowa

V

700~; 1000-
2000~; 3000

 

700~; 1000-
2000~; 3000

Odporność na napięcie probiercze powłoki polietylenowej kV 8~; 12- 8~; 12- 8~; 12-

Kable stacyjne

Parametry elektryczne w temperaturze 20 °C Jednostka Średnica znamionowa żył miedzianych
0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm
Rezystancja pętli żył pary (max) Ω/km 306 195,6 135,8 75
Rezystancja izolacji każdej żyły (min) MΩxkm 200 200 200 200
Tłumienność falowa toru przy 800 Hz (max) dB/km 800 800 800 800
Pojemność skuteczna par (YTKSY/YTKSYekw/YTKSYekp) nF/km 120/150/200
Odporność izolacji żył na napięcie probiercze w ciągu 1 min.żyła/żyła V Dla napięcia przemiennego o czestotliwości 50 Hz
Dla żyły 0,4; 0,5; 0,6
Dla żyły 0,8
1000
1500
Dla napięcia stałego
Dla żyły 0,4; 0,5; 0,6
Dla żyły 0,8
1500
2250

Każdy kabel posiada: wytłoczone na powłoce oznaczenie długości, oznaczenie kabla, nazwą wytwórni oraz rok produkcji, lub cechowanie za pomocą turkusowej nitki rozpoznawczej, umieszczonej pod zaporą przeciwwilgociową lub izolacją ośrodka. Za zgodą stron mogą być dostarczone kable o innych długościach fabrykacyjnych. Krótsze odcinki kabli, jednak o długości nie mniejszej niż 100m, mogą być dostarczane w ilości nie przekraczającej 10% łącznej długości odcinków fabrykacyjnych partii będàcej przedmiotem dostawy.

Dokładna budowa wraz z geometrią i masą kabla jest podana w karcie katalogowej konkretnej konstrukcji.